156667_tabell_168777_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/innov/hvert-2-aar
156667_tabell_168777
statistikk
2014-03-20T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon;Virksomheter, foretak og regnskap
no
false
Undersøkelsen kartlegger næringslivets innovasjonsaktivitet, og resultatene er del av informasjonsgrunnlaget for innrettingen av norsk nærings- og innovasjonspolitikk.

Innovasjon i næringslivet2010-2012

Innhold

Innovasjon i næringslivet
2010-2012
Prosent av alle foretak 5+ ansatteProsent av produkt- innovatørenes omsetning1000 kroner
Innovasjons- aktivitet (produkt/prosess)Produkt- innovasjonOmsetning som kommer fra produkt- innovasjonerTotale innovasjons- kostnader
Alle næringer281613,734 447 844
Industri311925,313 254 437
Tjenesteytende næringer301920,615 294 076
Andre næringer1443,55 899 331
 
Foretakenes størrelse
5-9 sysselsatte281736,8.
10-19 sysselsatte291831,43 448 041
20-49 sysselsatte211221,94 712 128
50-99 sysselsatte321726,14 056 100
100-199 sysselsatte412527,44 897 547
200-499 sysselsatte462020,93 759 847
500 sysselsatte og over60369,213 574 182