Vekst for film, video og fjernsyn

Publisert:

Omsetningen i næringshovedgruppen ‘virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer’ økte med 8 prosent til 7,3 milliarder kroner fra 2014 til 2015.

Figur 1

Figur Informasjon og kommunikasjon, 2015* Klikk på bildet for større versjon.

5 400 personer var sysselsatt i næringshovedgruppen i 2015.

Omsetningsvekst for IT-tjenester

Omsetningen innenfor næringen ‘tjenester tilknyttet informasjonsteknologi’ økte med 6 prosent til 86,2 milliarder kroner. Sysselsettingen var på 43 000. Konsulentvirksomhet utgjør den største delen av denne næringen.

Innenfor hele næringshovedområdet ‘informasjon og kommunikasjon’ vokste omsetningen 3,7 prosent, og utgjorde 235,4 milliarder kroner i 2015. Sysselsettingen var på 96 000.

Sammenligninger mellom årganger

Næringshovedområdet «Informasjon og kommunikasjon» er preget av at mange foretak og bedrifter driver med virksomhet innenfor flere næringer. Enheten plasseres i den næringen der den har sin hovedvirksomhet. Dersom en enhet endrer hovedvirksomhet, kan dette tilsi at den må skifte næring i våre statistikker. Innenfor dette næringshovedområdet er slike skifter mer vanlig enn i andre bransjer. Dette medfører at tall fra år til år ikke nødvendigvis er direkte sammenlignbare.

Nytt datagrunnlag for sysselsetting

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Kontakt