Aktiviteter relatert til programvareferdigheter. Siste 3 mnd. 16-74 år. 2016.

Tilbake til artikkelen

Aktiviteter relatert til programvareferdigheter. Siste 3 mnd. 16-74 år. 2016.
  Bruke tekstbehandlingsprogram (Word) Bruke regnearkprogram (Excel) Redigere lyd/bilde/video Lage presentasjon (Powerpoint) Bruke avanserte regnearkfunksjoner Skrive programmeringsspråk
Alle 68 54 47 49 29 10
             
Menn 70 59 44 51 36 16
Kvinner 65 48 49 47 23 5
             
16-24 år 76 65 59 64 41 18
25-34 år 78 60 57 58 40 16
35-44 år 74 61 58 58 32 12
45-54 år 71 58 44 49 31 7
55-64 år 64 47 36 44 21 6
65-74 år 35 21 17 15 4 3
             
Ungdomskole 55 41 38 40 22 10
Videregående skole 58 45 39 36 23 8
Universitet/høyskole 83 66 57 64 38 13

Kontakt