Aktiviteter relatert til digital kommunikasjon. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016.

Tilbake til artikkelen

Aktiviteter relatert til digital kommunikasjon. Siste tre mnd. 16-74 år. 2016.
  Brukt sosiale media Sendt/mottat epost Telefon/videotelefon over internett Lastet opp egenprodusert innhold på nett
Alle 76 92 25 27
         
Menn 73 92 24 25
Kvinner 80 92 25 29
         
16-24 år 96 97 22 45
25-34 år 90 99 34 32
35-44 år 86 96 39 26
45-54 år 75 94 22 22
55-64 år 60 90 17 19
65-74 år 37 71 7 14
         
Ungdomskole 78 88 20 35
Videregående skole 68 90 23 20
Universitet/høyskole 82 96 29 28

Kontakt