Gjennomsnittshastighet for faste, private bredbånd, etter kommunestørrelse, medianinntekt, bosettingstetthet og antall leverandører. 3. kvartal 2015. Mbit/s

Tilbake til artikkelen

Gjennomsnittshastighet for faste, private bredbånd, etter kommunestørrelse, medianinntekt, bosettingstetthet og antall leverandører. 3. kvartal 2015. Mbit/s
  Kommunestørrelse
  Alle kommuner Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4
Alle kommuner 25,2 19,4 22,5 25,0 33,8
           
Lav medianinntekt 21,8 18,8 20,1 20,2 32,0
Høy medianinntekt 28,5 20,5 25,6 28,6 34,7
           
Lav andel bosatt i tettbygd strøk 20,5 18,3 21,1 19,7 34,2
Høy andel bosatt i tettbygd strøk 29,8 24,3 26,5 27,7 33,7
           
Maksimalt 5 leverandører 20,7 19,0 21,3 21,7 33,1
Minst 6 leverandører 28,3 20,6 23,7 26,7 33,8

Kontakt