Andel av husholdninger med faste bredbånd, etter kommunestørrelse, medianinntekt og lokale leverandører. 3. kvartal 2015. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel av husholdninger med faste bredbånd, etter kommunestørrelse, medianinntekt og lokale leverandører. 3. kvartal 2015. Prosent
  Kommunestørrelse
  Alle kommuner Kvartil 1 Kvartil 2 Kvartil 3 Kvartil 4
Alle kommuner 80,1 73,9 74,8 75,2 81,6
           
Lav medianinntekt 80,0 71,0 71,6 73,6 82,1
Høy medianinntekt 80,2 79,4 78,6 76,2 81,1
           
Ingen lokale leverandører 77,3 71,5 71,8 74,2 79,8
Minst én lokal leverandør 82,2 80,4 80,7 78,5 82,5

Kontakt