Rapporter 2014/35

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

Foretak som kontrolleres fra utlandet har i gjennomsnitt mer FoU enn norskkontrollerte foretak. Det var 15 prosent utenlandskontrollerte foretak i 2012, og de sto for nesten en tredjedel av næringslivets FoU-kostnader.

Foretak kontrollert fra utlandet har i gjennomsnitt mer FoU enn norskkontrollerte foretak. Det var 15 prosent utenlandskontrollerte foretak i 2012, og de sto for nesten en tredjedel av næringslivets FoU-kostnader. Foretak som kontrolleres fra utlandet har altså i gjennomsnitt mer FoU enn norskkontrollerte foretak. Årsaken til dette er primært at det er høyere andel utenlandskontrollerte foretak blant store foretak enn blant små foretak enn for norskkontrollerte foretak. Store foretak har gjennomgående høyere FoU-aktivitet enn mindre foretak.

I tillegg til egenutført FoU kjøper foretak FoU-tjenester fra andre. Utenlands-kontrollerte foretak kjøper i langt større grad FoU-tjenester fra utlandet, spesielt fra foretak i eget konsern, enn norskkontrollerte foretak. Det har vært en økning i utenlandskontrollerte foretaks kjøp av FoU-tjenester fra utlandet, men dette har likevel ikke ført til mindre utført FoU i Norge for disse foretakene samlet. Kostnadene til egenutført FoU har vært stabile i perioden 2007–2009, og deretter har det vært vekst.

Om publikasjonen

Tittel

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

Ansvarlig

Kristine Langhoff

Serie og -nummer

Rapporter 2014/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Virksomheter og foretak, Forskning og innovasjon i næringslivet

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9011-4

ISBN (trykt)

978-82-537-9010-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

22

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt