Typer av innovasjon og innovasjonsaktivitet, etter detaljert næring, 2011-2013

Tilbake til artikkelen

Typer av innovasjon og innovasjonsaktivitet, etter detaljert næring, 2011-20131
Næringskode, SN 2007 Alle foretak Prosent av alle foretak
Produkt- innovasjon (vare) Produkt- innovasjon (tjeneste) Produkt- innovasjon Prosess- innovasjon Produkt- og/eller prosess- innovasjon Kun pågående eller avbrutt innovasjons- aktivitet (produkt/ prosess) All produkt og/eller prosess- innovasjons- aktivitet Organisasjons- innovasjon Markeds- innovasjon Innovasjons- aktivitet (alle typer)
1I næring F41-43, H49-53 og I56 dekkes kun foretak med minst 20 sysselsatte.
A-N Næringslivet totalt 19 237 17 14 27 22 35 5 40 30 32 56
A03 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 260 7 6 11 25 25 8 33 29 17 44
B05-09 Bergverksdrift og utvinning 314 11 9 17 20 25 7 32 34 17 50
C10 Prod. av nærings- og nytelsesmidler 871 34 5 36 26 42 8 50 25 36 60
C11 Prod. av drikkevarer 29 52 4 52 31 59 7 66 42 52 76
C13 Prod. av tekstiler 111 35 4 38 24 46 5 51 38 41 72
C14 Prod. av klær 42 31 2 31 19 33 5 38 26 54 56
C15 Prod. av lær og lærvarer 5 40 - 40 20 40 - 40 40 60 60
C16 Prod. av trelast og varer av tre 430 27 4 29 27 36 5 41 21 29 46
C17 Prod. av papir og papirvarer 35 24 - 24 21 33 12 45 21 24 51
C18 Trykking og reproduksjon av innspilte opptak 250 25 22 31 31 42 6 47 22 25 54
C19-20 Prod. av kull-, raffinerte petroleumsprod., kjemikalier og kjemiske produkter 83 65 13 66 45 73 3 76 50 43 78
C21 Prod. av farmasøytiske råvarer og preparater 18 48 - 48 36 59 12 71 47 41 76
C22 Prod. av gummi- og plastprodukter 158 40 8 41 33 47 12 60 32 43 69
C23 Prod. av andre ikke metallholdige mineralprodukter 246 17 7 21 32 41 0 41 24 19 47
C24 Prod. av metaller 65 24 3 27 36 43 12 54 38 19 62
C25 Prod. av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 801 16 7 18 25 29 6 35 31 21 50
C26 Prod. av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter 117 60 14 65 36 73 7 80 40 51 86
C27 Prod. av elektrisk utstyr 134 39 7 42 24 48 8 56 38 30 67
C28 Prod. av maskiner og utstyr til generell bruk 378 51 13 54 36 62 4 67 40 39 73
C29 Prod. av motorvogner og tilhengere 72 39 5 39 26 48 8 56 28 29 63
C30 Prod. av andre transportmidler 197 27 7 30 23 35 5 40 32 31 52
C31 Prod. av møbler 170 45 12 47 30 60 2 62 23 50 71
C32 Annen industriprod. 147 20 3 20 13 27 1 28 21 27 48
C33 Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 379 6 10 14 14 20 5 25 26 20 38
D35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 284 1 9 10 21 26 6 32 39 20 49
E36-39 Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 330 3 12 13 25 31 8 39 29 15 50
F41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet 1 839 6 5 9 13 17 4 21 26 16 39
G46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 3 892 21 6 24 15 30 5 35 29 38 56
H49-53 Transport og lagring 721 2 14 15 19 25 4 28 30 21 47
I55 Overnattingsvirksomhet 799 7 16 19 16 27 4 31 25 45 57
I56 Serveringsvirksomhet 571 10 4 10 14 16 7 23 22 28 41
J58 Forlagsvirksomhet 615 28 30 47 28 51 4 55 31 47 65
J59 Film-, video- og fjernsynsprogramprod., utgivelse av musikk- og lydopptak 159 11 15 25 19 35 3 38 37 38 53
J60 Radio- og fjernsynskringkasting 31 3 13 16 21 24 - 24 14 17 30
J61 Telekommunikasjon 169 22 43 49 36 57 2 59 50 44 79
J62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 910 32 42 61 44 66 7 73 39 52 81
J63 Informasjonstjenester 144 12 63 67 51 74 1 75 43 54 79
K64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 537 2 33 33 23 38 3 40 33 40 61
M70 Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning 440 4 29 30 24 40 3 43 28 25 58
M71 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet, teknisk prøving og analyse 1 361 13 22 30 25 41 7 48 31 29 58
M72 Forskning og utviklingsarbeid 169 27 34 50 36 57 9 66 31 27 71
M73 Annonse- og reklamevirksomhet, markedsundersøkelser 319 1 19 20 16 27 4 31 41 39 54
M74.9 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 110 27 36 52 36 60 1 61 27 41 67
N79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 226 0 26 26 26 37 9 45 20 38 54
N82.9 Annen forretningsmessig tjenesteyting 231 6 25 30 25 37 4 41 34 44 59
R93.X Fornøyelses-, temaparker, opplevelsesaktiviteter og fritidsetablissement 66 - 25 25 20 31 2 34 35 39 52

Kontakt