Færre problemer med datavirus

Publisert:

Flere bruker internett daglig i 2015 enn i 2010, men problemer med datavirus er blitt mindre vanlig i løpet av perioden. Samtidig er andelen som er bekymret for å laste ned programvare fra nettet, blitt mindre.

I 2015 går undersøkelsen om IKT-bruk i husholdningene for første gang siden 2010 inn på temaet nettsikkerhet. På tross av økt internettbruk, viser undersøkelsen at andelen av befolkningen i aldersgruppen 16–79 år som i løpet av de siste tolv månedene har opplevd å tape tid eller informasjon på grunn av datavirus, er redusert fra 26 prosent i 2010 til 12 prosent i 2015.

I tillegg viser tallene at de andre nettsikkerhetsproblemene i undersøkelsen fremdeles er relativt sjeldne. Misbruk av personlig informasjon eller personvernbrudd på nett, kortmisbruk på nett og barn som besøker upassende nettsider, er alle opplevd av under 5 prosent av befolkningen de siste tolv månedene.

Figur 1

"Andel  som har opplevd ulike sikkerhetsproblem på internett siste 12 måneder. 16-79 år

Færre bekymrer seg for å laste ned

Den reduserte forekomsten av datavirus sammenfaller med en liten nedgang i sikkerhetsbekymringer når det gjelder nedlasting. Andelen som på grunn av sikkerhetsbekymringer avsto fra å laste ned programvare, musikk, video, spill eller andre datafiler, gikk ned fra 34 prosent i 2010 til 29 prosent i 2015. I samme periode har det også blitt noe mindre vanlig å laste ned spill og programvare. 45 prosent oppga å ha gjort dette i 2010 mot 40 prosent i 2015, noe som også kan ha bidratt til nedgangen i andelen som avstår fra nedlasting på grunn av sikkerhetsbekymringer.

Figur 2

Andel som har avstått fra ulike aktiviteter på internett på grunn av sikkerhetsbekymringer siste 12 måneder. 16-79 år

Netthandel tryggere enn ryktet

Andelen som ved én eller flere anledninger i løpet av de siste tolv månedene har avstått fra netthandel på grunn av sikkerhetsbekymringer, er i 2015 på 26 prosent. Dette er omtrent det samme som i 2010 da andelen var 24 prosent. I 2015 oppgir 22 prosent at de ikke har handlet på nett i den samme tolvmånedersperioden. Av disse oppgir 39 prosent at bekymringer med å gi fra seg kredittkortopplysninger er én av årsakene til dette.

Andelen som faktisk har blitt utsatt for kredittkortmisbruk på nett, er liten. Kun 2 prosent av alle i aldergruppen 16–79 år opplevde økonomisk tap som følge av kredittkortmisbruk på nett i den samme perioden. Andelen som har opplevd økonomisk tap som følge av falske nettsider eller falsk informasjon over nett, er noe høyere med 4 prosent. Dette er en dobling fra 2010.

Fortsatt høy tillit til nettbanker

7 prosent av befolkningen oppgir at bekymringer for sikkerheten har fått dem til å avstå fra å bruke nettbank i løpet av de siste tolv månedene. I 2010 var denne andelen kun på 4 prosent, men da var også bruk av nettbank litt mindre vanlig, noe som gir færre anledninger til å avstå fra aktiviteten.

11 prosent har av samme årsaker unnlatt å utveksle informasjon med offentlige myndigheter over internett. Dette er omtrent det samme som i 2010.

Andelen som på grunn av sikkerhetsbekymringer har avstått fra å legge ut personlig informasjon på sosiale eller profesjonelle nettsamfunn, er også omtrent den samme som i 2010. 44 prosent fra 16–79 år oppgir å ha avstått fra dette ved én eller flere anledninger de siste tolv måneder mot 46 prosent i 2010. Andelen som har opplevd å få personlig informasjon misbrukt på nett eller andre personvernkrenkelser, er på 3 prosent.

Sikkerhetsbekymringer påvirkes av utdanningsnivå

De med ungdomsskole som høyeste utdanning er mer skeptiske enn gjennomsnittet til nettbank og nettjenestene til offentlige myndigheter. I 2015 oppgir 15 prosent med ungdomsskole som høyeste utdanning å ha avstått fra å bruke nettjenestene til offentlige myndigheter på grunn av bekymring for nettsikkerheten. Bare 7 prosent av dem med universitets- eller høyskoleutdanning uttrykte samme bekymring. Blant dem med ungdomsskoleutdanning er 12 prosent skeptiske til sikkerheten ved nettbank. Hos dem med universitets- eller høyskoleutdanning er andelen bare 5 prosent.

Tendensen er motsatt når det gjelder å legge ut personlig informasjon på sosiale eller profesjonelle nettsamfunn. 53 prosent av dem med universitets- eller høyskoleutdanning har avstått fra dette i 2015, mens andelen av dem med ungdomsskoleutdanning kun er 32 prosent.

Figur 3

Andel etter utdanningsnivå som har avstått fra ulike nettaktiviteter på grunn av sikkerhetsbekymringer. 2015. 16-79 år

Over halvparten har kjennskap til informasjonskapsler

56 prosent av nordmenn i alderen 16–79 år har kjennskap til informasjonskapsler (cookies), og at disse kan brukes til å spore brukernes bevegelser på nettet og tilby brukeren skreddersydd reklame. 24 prosent har endret på innstillingene for informasjonskapsler for å forhindre eller begrense antallet cookies som blir lagret på datamaskinen.

Kjennskap til informasjonskapsler varierer med alder og utdanningsnivå. De eldste i aldersgruppen 65–79 år har minst kunnskap om informasjonskapsler, mens kunnskapen er nokså jevn i de andre aldersgruppene. 73 prosent av dem med universitets- eller høyskoleutdannelse kjenner til informasjonskapsler, mens bare 42 prosent av dem med ungdomsskole som høyeste utdannelse gjør det samme. Andelen som har som har endret på innstillingene for informasjonskapsler er høyest i aldersgruppen 25–34 år, der 35 prosent har gjort dette.

Kontakt