Publikasjon

Notater 2006/11

A CGE model of induced technological change

Detailed model description

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen