239997_tabell_242567_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242567
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Siktede personer i utgangsår, etter politiets avgjørelse og hovedlovbruddsgruppe i utgangsår, og tilbakefall i den påfølgende femårsperioden. Absolutte tall
Alle avgjørelser¬ Henlagt, siktede under 15 år¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig av andre grunner enn alder¬ Henlagt av andre grunner¬ Overført til konfliktråd¬ Betinget påtaleunnlatelse¬ Forelegg¬ Tiltale
2009
Alle lovbruddsgrupper
Alle siktede i utgangsår75 4633 7801 2665 2002 5771 94241 79418 904
Uten tilbakefall41 4572 2028122 6491 5011 18324 5948 516
Med tilbakefall34 0061 5784542 5511 07675917 20010 388
Økonomisk kriminalitet
Alle siktede i utgangsår1 918163016114415911 065
Uten tilbakefall1 164122095930371627
Med tilbakefall75441066511220438
Annen vinningskriminalitet
Alle siktede i utgangsår13 8271 8302191 5449836554 7143 882
Uten tilbakefall6 5911 1561276726093962 3771 254
Med tilbakefall7 236674928723742592 3372 628
Voldskriminalitet
Alle siktede i utgangsår7 2295493606317612051 1773 546
Uten tilbakefall3 3422561923754191296291 342
Med tilbakefall3 887293168256342765482 204
Seksualkriminalitet
Alle siktede i utgangsår1 13511351143617303502
Uten tilbakefall762643880415221340
Med tilbakefall3734913632282162
Narkotikakriminalitet
Alle siktede i utgangsår9 5615211154423046 0242 524
Uten tilbakefall3 168196315111362 090708
Med tilbakefall6 393334839311683 9341 816
Skadeverk
Alle siktede i utgangsår2 064730568450757478152
Uten tilbakefall1 03339735412631722060
Med tilbakefall1 03133321432444025892
Miljøkriminalitet
Alle siktede i utgangsår634725732248855
Uten tilbakefall496514031638645
Med tilbakefall13821170610210
Trafikkriminalitet
Alle siktede i utgangsår28 2211322461 1641431320 5905 762
Uten tilbakefall18 613762176971222513 9133 473
Med tilbakefall9 60856294672886 6772 289
Annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)
Alle siktede i utgangsår10 8743511918722873287 4291 416
Uten tilbakefall6 2882171194981812194 387667
Med tilbakefall4 586134723741061093 042749