239997_tabell_242566_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242566
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Siktede personer i utgangsår, etter antall år med tilbakefall og kjønn og alder i utgangsår. Absolutte tall
Alle år (0-5)0 år med tilbakefall1 år med tilbakefall2 år med tilbakefall3 år med tilbakefall4 år med tilbakefall5 år med tilbakefall
2009
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over75 46341 45715 4708 6255 3303 2041 377
5-14 år3 7832 20378337123512764
15-17 år6 2642 8511 348896616398155
18-20 år10 2994 9202 2591 436916551217
21-24 år9 7524 7132 1661 349832495197
25-29 år9 1934 5352 0891 124768458219
30-39 år14 8397 9413 0931 7551 032709309
40-49 år11 8847 0902 3411 177714390172
50-59 år5 7564 0501 0064111806841
60 år og over3 6933 1543851063783
Menn
Alle aldre 5 år og over62 20532 21813 4547 6264 7772 8871 243
5-14 år2 6411 33361131220312062
15-17 år4 6211 7151 071772554364145
18-20 år8 5663 7222 0091 288840507200
21-24 år8 4093 8351 9631 226757450178
25-29 år7 8963 6791 8651 021705422204
30-39 år12 4316 4402 6821 538899606266
40-49 år9 8625 6792 0411 014624355149
50-59 år4 7943 2918813671625637
60 år og over2 9852 524331883372
Kvinner
Alle aldre 5 år og over13 2589 2392 016999553317134
5-14 år1 142870172593272
15-17 år1 6431 136277124623410
18-20 år1 7331 198250148764417
21-24 år1 343878203123754519
25-29 år1 297856224103633615
30-39 år2 4081 50141121713310343
40-49 år2 0221 411300163903523
50-59 år9627591254418124
60 år og over7086305418411