239997_tabell_242565_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242565
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Siktede personer, etter hovedlovbruddskategori, hovedlovbruddsgruppe og statsborgerskap (verdensdel og utvalgte land). Absolutte tall1
I altForbrytelserForseelserØkonomisk kriminalitetAnnen vinningskriminalitetVoldskriminalitetSeksualkriminalitetNarkotikakriminalitetSkadeverkMiljøkriminalitetTrafikkriminalitetAnnen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)
1Statsborgerskap er spesifisert for de 10 land med flest antall siktede.
2014
I alt81 19836 80644 3922 07614 3107 1011 26614 7031 39774826 80012 797
Alle verdensdeler81 01236 71544 2972 07614 2337 0851 26314 6721 39574826 76712 773
Europa75 87733 70942 1682 00913 1086 5511 17913 4991 33074125 80911 651
Norge62 28128 25634 0251 6519 4425 8571 09911 6531 21166120 8909 817
Danmark7342784561610940716381130476
Sverige1 8397001 139562819812338327807208
Litauen1 9576841 2735867978715196753216
Polen3 0701 0841 98698752133203523081 172505
Romania1 5228636592586246811327252207
Russland55026728341637326126121118
Afrika2 4091 6008092048724634800262284510
Somalia579360219310595121608089107
Asia2 2701 1921 0783952924245294332538548
Afghanistan48026121948867205150101144
Irak5413022391391721280140143116
Amerika4231992247106465685212559
Oseania33151813001111115
Statsløse117684903715320202020
Uoppgitt692346040101100134