239997_tabell_242560_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242560
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Siktede personer, etter kjønn, alder og hovedlovbruddsgruppe. Absolutte tall
I altMennKvinner5-14 år15-17 år18-20 år21-24 år25-29 år30-39 år40-49 år50-59 år60 år og over
2014
Alle lovbruddsgrupper81 19867 91413 2842 1074 3529 42611 24711 35116 81313 7157 5554 632
Økonomisk kriminalitet2 0761 755321594512623360062333699
Annen vinningskriminalitet14 31010 3113 9999251 1351 2541 6681 9613 2062 4041 093664
Voldskriminalitet7 1016 1419602534588911 0691 0681 4891 134550189
Seksualkriminalitet1 2661 2462013614011211715024017810390
Narkotikakriminalitet14 70312 4362 267749742 3852 8782 5353 1941 837726100
Skadeverk1 3971 283114412181187191148132973316
Miljøkriminalitet74871434525326261110167163123
Trafikkriminalitet26 80023 0123 788518312 8253 0073 1595 3125 3623 4782 775
Annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)12 79711 0161 7812465991 6952 1292 0362 5301 9131 073576