239997_tabell_242557_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242557
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Siktede personer, etter antall lovbrudd, alder og kjønn. Absolutte tall
I alt1 lovbrudd2 lovbrudd3 lovbrudd4 lovbrudd5 lovbrudd6 lovbrudd7 lovbrudd8 lovbrudd9 lovbrudd10 eller flere lovbrudd
2014
Alle aldre 5 år og over81 19853 72013 2335 0712 6351 5391 0416905484112 310
5-14 år2 1071 698244892913135529
15-17 år4 3522 852819300145654426171767
18-20 år9 4266 0481 689649315195131806345211
21-24 år11 2476 9871 9748164592461601097871347
25-29 år11 3517 1191 9377723782671701269971412
30-39 år16 81310 5952 7831 124587349259171154101690
40-49 år13 7159 2102 0827774582801781198871452
50-59 år7 5555 4151 1513992159667403732103
60 år og over4 6323 796554145492819147119
 
Begge kjønn81 19853 72013 2335 0712 6351 5391 0416905484112 310
Menn67 91444 19811 2154 3942 3121 3639115924863632 080
Kvinner13 2849 5222 018677323176130986248230