239997_tabell_242556_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242556
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Siktede personer i alt for hver lovbruddsgruppe, etter kjønn og alder. Absolutte tall
Siktede personer for økonomisk kriminalitetSiktede personer for annen vinningskriminalitetSiktede personer for voldskriminalitetSiktede personer for seksualkriminalitetSiktede personer for narkotikakriminalitetSiktede personer for skadeverkSiktede personer for miljøkriminalitetSiktede personer for trafikkkriminalitetSiktede personer for annen kriminalitet (inkl. Arbeidsmiljø)
2014
Begge kjønn
Alle aldre 5 år og over2 28116 7788 5021 34020 0732 61586930 83520 200
5-14 år797129514296469656301
15-17 år101 3005711381 22129038965876
18-20 år521 4921 1181233 106384463 2952 559
21-24 år1602 0491 3061233 847403853 7233 380
25-29 år2762 3811 2951613 508357763 8453 326
30-39 år6653 8301 7992584 5793721296 3664 373
40-49 år6592 8181 3191942 6642321856 0643 169
50-59 år3551 246596108935821743 7011 537
60 år og over9769120393117261302 820679
Menn
Alle aldre 5 år og over1 94012 3877 4311 31617 1432 41682726 73117 687
5-14 år759226713973447647234
15-17 år884647613299527336850665
18-20 år421 1419831212 675358432 8622 209
21-24 år1351 5851 1601203 338366803 2693 017
25-29 år2301 8791 1481613 048335733 4103 020
30-39 år5582 9861 5582493 9593391275 5603 902
40-49 år5562 0701 1411932 1772031695 2502 777
50-59 år313877517108785701663 1891 309
60 år og over914111819393251272 294554
Kvinner
Alle aldre 5 år og over3414 3911 071242 930199424 1042 513
5-14 år037928323220967
15-17 år2454956226172115211
18-20 år103511352431263433350
21-24 år254641463509375454363
25-29 år465021470460223435306
30-39 år1078442419620332806471
40-49 år10374817814872916814392
50-59 år42369790150128512228
60 år og over62802202413526125