239997_tabell_242553_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242553
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Lovbrudd etterforsket, etter antall siktede personer og type lovbrudd. Absolutte tall
I altIngen siktede1 siktet2 siktede3 siktede4 siktede5 siktede6 siktede7 eller flere siktede
2014
Alle typer lovbrudd349 325181 444161 5074 7781 0513271363547
¬ Forbrytelser236 720152 38178 9363 9949382861193135
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven206 311147 54353 7303 7168782721132831
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 6803662 2931910100
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 5751341 4301010000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet (§128 og 132 inkludert)1 105232863900100
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3 2222 52756290289312
¬¬¬¬ Rasediskriminering17124010000
¬¬¬¬ Innbrudd3 0092 39249885245311
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred (§135-138, 140 og 145,1.ledd inkludert)19612360534001
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse22 6645 22416 712559103431823
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann784328330100
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann392513100000
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)20 2834 57215 2244026019600
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 12517072915038221123
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse1 139414718322000
¬¬¬ Falsk forklaring945243694710000
¬¬¬ Falsk anklage370257109310000
¬¬¬ Pengefalsk13511912400000
¬¬¬ Dokumentfalsk3 6321 5861 95475107000
¬¬¬ Seksualforbrytelser4 0442 0041 9755195000
¬¬¬¬ Voldtekt9797631981620000
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk806515000000
¬¬¬¬ Incest722644200000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn7772365182021000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år1466085100000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år3261112031011000
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år30565230910000
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang1265967000000
¬¬¬¬ Pornografi31888223511000
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelse (§200-201 inkludert)1 692767910843000
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold2 6372 0015874810000
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet6 6283 8192 70968197312
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred14 5437 4296 59740079221204
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse11 8286 1655 3032924414703
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse2 4261 1791 100103308501
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse1428220000
¬¬¬¬ Drapsforsøk51942000000
¬¬¬¬ Drap33229110000
¬¬¬¬ Uaktsomt drap44341000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred (§237-238 inkludert)1476974220000
¬¬¬ Ærekrenkelse45242424310000
¬¬¬ Underslag1 426721702110001
¬¬¬ Tyveri110 96798 01910 8411 52142311633122
¬¬¬¬ Simpelt tyveri71 08763 0057 265664106331022
¬¬¬¬ Grovt tyveri33 51730 0462 408678276782290
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy6 3634 9681 168179415110
¬¬¬ Utpressing og ran1 191831208754522622
¬¬¬¬ Utpressing67576310000
¬¬¬¬ Ran911622170533917622
¬¬¬¬ Grovt ran166118231555000
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran47349400000
¬¬¬ Bedrageri og utroskap12 3348 5513 3084172315929
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold30023857500000
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)14 66511 9872 255256105222686
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk14 03011 5312 13323281192545
¬¬¬¬ Grovt skadeverk63145312124243141
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet431000000
¬¬¬ Heleri og hvitvasking3 3941 1432 104113284200
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 1931 0752 00681263200
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking17451893121000
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking27179100000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot straffeloven825427100000
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven24 5052 87121 4281503811511
¬¬¬ Narkotika, bruk14 55495513 4381083511511
¬¬¬ Narkotika, besittelse8 8751 1227 7133730000
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven1 076794277500000
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift22250164800000
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven9781348311201000
¬¬ Forbrytelse mot tolloven2153314722111100
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven22713200000
¬¬ Forbrytelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)4 4671 7432 62384111023
¬ Forseelser112 60529 06382 5717841134117412
¬¬ Forseelse mot straffeloven38 69313 51224 65241270261326
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2 6012 30125126116501
¬¬¬ Naskeri12 8623 2389 460140185100
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred10 3442 4167 7111653310621
¬¬¬ Telefonsjikane814470336500003
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven (kapittel 42 inkludert)12 0725 0876 8947685101
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven56 82111 22045 48510661102
¬¬¬ Promillekjøring8 3039237 3582110000
¬¬¬Annet, forseelse mot veitrafikkloven (§3, 6 og 24,1.ledd inkludert)48 51810 29738 1278551102
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven404000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene4 6863414 3192221001
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift33727307300000
¬¬ Forseelse mot tolloven2 0003691 51598124110
¬¬ Forseelse mot alkoholloven79589698600011
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven414236166651000
¬¬ Forseelse mot andre lover (Militær Straffelov inkludert)8 8553 2695 425131188202