239997_tabell_242551_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242551
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og politidistrikt. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2014
I alt349 325174 941174 384120 64040 99711 9351 3697 1482 12966 69170 01528 401
Oslo75 23347 58527 64834 6025 7936 9552359561227 59510 3578 618
Østfold17 2837 8879 3965 3712 33866112341973 7493 8491 360
Follo9 4824 9994 4833 7151 04022222124911 8071 792669
Romerike16 8958 5748 3215 9161 956349353202813 6643 1311 243
Hedmark12 6245 1907 4343 3061 407427502161653 2202 8151 018
Gudbrandsdal2 9631 3521 6118734452864172838491169
Vestoppland4 6792 1732 5061 276785103970211 0951 039281
Nordre Buskerud4 2851 9282 3571 3575690243241 293741256
Søndre Buskerud11 7574 8896 8683 6401 15063362511032 6813 000833
Asker og Bærum8 3644 3134 0513 3948741134133351 8931 216774
Vestfold16 1247 4278 6975 2432 037301173991463 2933 916943
Telemark12 8736 6456 2284 4061 55564044275652 0852 834969
Agder23 41510 22813 1876 9222 384888346701334 6626 6381 084
Rogaland24 76812 35912 4098 6653 468162648141514 4324 9812 031
Haugaland og Sunnhordland9 1313 8825 2492 49497139225230801 7732 433733
Hordaland30 63016 16314 46711 0243 9361 179248571035 0486 3972 062
Sogn og Fjordane4 5781 4793 09983462811677591 5471 047369
Sunnmøre6 1562 4013 7551 576812112146601 6891 441419
Nordmøre og Romsdal5 3792 1743 2051 32783411269621 3901 150534
Sør-Trøndelag19 26810 0489 2207 0562 730211514281174 1862 9871 502
Nord-Trøndelag6 8283 1733 6551 9461 06114818102581 4781 349668
Helgeland4 2191 6782 541814807461183341 206872346
Salten4 4811 7782 7031 04971901060641 2291 025325
Midtre Hålogaland5 1001 9103 1901 012864133216471 4911 093343
Troms7 1822 6504 5321 747889014177811 8871 860527
Vestfinnmark3 0001 2811 719683581989426771662166
Østfinnmark2 2336251 6083043050167331651708145
Svalbard9649472326000129152
Særorgan (Økokrim, Kripos)29910119865332110917612
Uoppgitt politidistrikt000000000000