239997_tabell_242549_not-searchable
/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/lovbrudde/aar
239997_tabell_242549
statistikk
2015-10-29T10:00:00.000Z
Sosiale forhold og kriminalitet;Innvandring og innvandrere;Svalbard
no
false
Etterforskede lovbrudd i Norge, siktede, siktelser og tilbakefall. Kriminalitet som f.eks. tyveri, narkotika og vold.

Etterforskede lovbrudd2014

Ved publisering 6.3.2017 vil klassifiseringene av lovbrudd bli endret i SSBs kriminalstatistikker. Etter ikrafttredelse av ny straffelov den 1.10.2015 er datagrunnlagene fra politiets register endret, og SSB har som følge av dette utarbeidet en ny versjon av Standard for lovbruddstyper: Lovbruddstyper 2015. De nye grupperingene av lovbrudd vil medføre tidsbrudd i deler av statistikken. Ny klassifisering er nå gjort tilgjengelig (uten tall frem til 6. mars) i de eksisterende tabeller over etterforskede lovbrudd i Statistikkbanken.

Innhold

Lovbrudd etterforsket, etter politiets avgjørelse og type lovbrudd. Absolutte tall
Alle avgjørelserUoppklarte lovbruddOppklarte lovbruddUoppklarte lovbruddOppklarte lovbrudd
¬ Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson¬ Henlagt, manglende bevis¬ Henlagt, manglende saksbehandlingskapasitet¬ Andre uoppklarte¬ Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig¬ Overført til konfliktråd¬ Forelegg¬ Tiltale¬ Påtaleunnlatelse og andre oppklarte
2014
Alle typer lovbrudd349 325174 941174 384120 64040 99711 9351 3697 1482 12966 69170 01528 401
¬ Forbrytelser236 720148 92487 796113 41827 8316 8977784 3911 49422 48444 73814 689
¬¬ Forbrytelse mot straffeloven206 311144 43861 873112 63924 8776 2976253 8821 42910 94335 07210 547
¬¬¬ Forbrytelse mot statens selvstendighet og sikkerhet633210010020
¬¬¬ Forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode541040000010
¬¬¬¬ Forbrytelse mot statsmaktene541040000010
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot Norges statsforfatning og statsoverhode000000000000
¬¬¬ Forbrytelse mht. utøvelse av statsborgerlige rettigheter110010000000
¬¬¬ Forbrytelse i den offentlige tjeneste4528170243100539
¬¬¬¬ Vinningsforbrytelse i den offentlig tjeneste000000000000
¬¬¬¬ Brevbrudd (offentlig tjeneste)000000000000
¬¬¬¬ Misbruk av myndighet000000000000
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i den offentlige tjeneste4528170243100539
¬¬¬ Forbrytelse mot den offentlige myndighet2 6803642 316153151519237971 948115
¬¬¬¬ Vold mot offentlig tjenestemann1 5751341 4416113213162411 21064
¬¬¬¬ Ulovlig påvirkning av offentlig tjenestemann8921377556115115745363142
¬¬¬¬ Motarbeiding av etterforskning, medvirkning til rømming19687109283111001017
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den offentlige myndighet17611141000362
¬¬¬ Forbrytelse mot den alminnelige orden og fred3 2222 4917312 056356736682589395154
¬¬¬¬ Opprør og oppløp mv.101000000010
¬¬¬¬ Rasediskriminering17125460220021
¬¬¬¬ Oppfordring til straffbar handling mv.110000100000
¬¬¬¬ Brevbrudd (orden og fred)1257221000070
¬¬¬¬ Innbrudd3 0092 3656441 999318453622380341138
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den alminnelige orden og fred1821087451302704294415
¬¬¬ Allmennfarlig forbrytelse22 6645 21817 4469893 34776911353435 2169 4722 221
¬¬¬¬ Forsettlig forvoldelse av ildebrann7843352122001800170
¬¬¬¬ Uaktsom forvoldelse av ildebrann3925140241080420
¬¬¬¬ Narkotikaforbrytelse (straffeloven)20 2834 56615 7178792 9206719647834 8128 3352 089
¬¬¬¬ Grov narkotikaforbrytelse (straffeloven)1 1251709554411637230291020
¬¬¬¬ Annet, allmennfarlig forbrytelse1 13941472545265941070398208112
¬¬¬ Falsk forklaring945229716016654960364760
¬¬¬ Falsk anklage370252118112004013038725
¬¬¬¬ Forsettlig falsk anklage178115630961902034612
¬¬¬¬ Annet, falsk anklage19213755111042111004113
¬¬¬ Pengefalsk13511916932330000115
¬¬¬ Dokumentfalsk3 6321 5632 069566631329372584431 292301
¬¬¬¬ Benyttelse av falskt dokument2 4046541 750183320126251353961 121215
¬¬¬¬ Forfalskning av dokument5063271794518392741398847
¬¬¬¬ Annet, dokumentfalsk72258214033812811158288339
¬¬¬ Seksualforbrytelser4 0441 9942 0503901 5512528199173991 185250
¬¬¬¬ Voldtekt97976321610465315230018112
¬¬¬¬ Seksuell omgang m/trusler, underfundig adferd o.l.000000000000
¬¬¬¬ Seksuell omgang med bevisstløs000000000000
¬¬¬¬ Voldtektsforsøk806515283700300120
¬¬¬¬ Incest72264602402800344
¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn777236541152070147600350115
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 10 år14660866480628004018
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 14 år326111215410205370013543
¬¬¬¬¬ Seksuell omgang med barn under 16 år3056524055703110017554
¬¬¬¬ Annen seksuell omgang126596755301300595
¬¬¬¬ Seksuell handling med barn under 16 år3341371971012700160614332
¬¬¬¬ Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd80635744916917116146918915451
¬¬¬¬ Pornografi31887231972241341518613
¬¬¬¬ Annet, seksualforbrytelser55226428850207611141896618
¬¬¬ Forbrytelse mht. familieforhold2 6371 92870911 88812274961518135
¬¬¬¬ Misligholdt forsørgelsesplikt mv.110010000000
¬¬¬¬ Inngåelse av ugyldig eller omstøtelig ekteskap532012000020
¬¬¬¬ Bortføring av barn85553004735301719
¬¬¬¬ Mishandling i familieforhold2 2791 65662311 638116426048887
¬¬¬¬ Grov mishandling i familieforhold70472304403100202
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mht. familieforhold19716631015763300127
¬¬¬ Forbrytelse mot den personlige frihet6 6283 5203 1083702 725377483951441191 867583
¬¬¬¬ Trusler6 3333 3452 9883212 612367453911441181 775560
¬¬¬¬ Tvang/frihetsberøvelse203104992372633018411
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot den personlige frihet927121264140100812
¬¬¬ Forbrytelse mot liv, legeme og helbred14 5436 3968 1471 1374 866309845346301 2453 6982 040
¬¬¬¬ Legemsfornærmelse11 8285 1506 6787584 022306644325941 2412 4321 979
¬¬¬¬ Legemsbeskadigelse2 4261 1671 259369778317723531 09950
¬¬¬¬ Grov legemsbeskadigelse142121100200100
¬¬¬¬ Uaktsom legemsbeskadigelse85186701602100633
¬¬¬¬ Drapsforsøk5194218001000320
¬¬¬¬ Drap332310200700240
¬¬¬¬ Uaktsomt drap443410300401342
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse mot liv, legeme og helbred6245178360161046
¬¬¬ Ærekrenkelse45230215089102111020211126
¬¬¬ Underslag1 4266158118535417061222127496154
¬¬¬¬ Simpelt underslag1 015570445853201596922127142145
¬¬¬¬ Grovt underslag411453660341103003549
¬¬¬ Tyveri110 96797 38613 58191 2584 4031 6101151 0382112 1887 6502 494
¬¬¬¬ Simpelt tyveri71 08762 4848 60358 5652 6601 200596871592 0103 8691 878
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra bedrift, kontor og lager1 9551 6033521 3801615842487718360
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra butikk6 1322 1693 9631 45040529618332511 2811 344955
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte4 6794 1785013 384583204735950281126
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus2 5432 3132302 202802741921516331
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra offentlig bygning og institusjon1 9901 8021881 69882202306219437
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra befordringsmiddel5 6255 1534724 9451614435824229377
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra kafé og restaurant3 9743 893813 8323724051163722
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri fra garderobe2 3402 2031372 13846190387144830
¬¬¬¬¬ Simpelt tyveri, sykkeltyveri18 08417 75033417 5491594113334916683
¬¬¬¬¬ Annet simpelt tyveri23 76521 4202 34519 98794646720113704451 260457
¬¬¬¬ Grovt tyveri33 51729 9903 52728 4501 17832537256401222 715394
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra forretning, bedrift, kontor og lager2 8822 2426402 0271763367071947074
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra leilighet, bolighus og hytte4 9804 1528283 750368211358132466766
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra oppgang, loft, kjeller, garasje og uthus3 3813 1861953 03111044161414143
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra offentlig bygning og institusjon549438111380489120127513
¬¬¬¬¬ Grovt tyveri fra befordringsmiddel4 6044 2123924 042121481381830837
¬¬¬¬¬ Annet grovt tyveri17 12115 7601 36115 220355170156417651 054161
¬¬¬¬ Brukstyveri av motorkjøretøy6 3634 9121 4514 24356585199512561 066222
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av bil3 3582 2701 0881 82138856578733789181
¬¬¬¬¬ Brukstyveri av motorsykkel552484684394131116537
¬¬¬¬¬ Annet, brukstyveri av motorkjøretøy2 4532 1582951 98313626131641722434
¬¬¬ Utpressing og ran1 191824367585214241410130520
¬¬¬¬ Utpressing6754132320110000103
¬¬¬¬ Ran91161829346214871400023914
¬¬¬¬ Grovt ran16611848863110000453
¬¬¬¬ Annet, utpressing og ran473413141550101110
¬¬¬ Bedrageri og utroskap12 3348 2274 1075 0461 3501 77061150681633 028698
¬¬¬¬ Bedrageri9 7526 8722 8804 3269901 50551126681452 029512
¬¬¬¬ Grovt bedrageri1 0642208446697543110373892
¬¬¬¬ Forsikringsbedrageri1566294149111104809
¬¬¬¬ Utroskap3520150146000096
¬¬¬¬ Grov utroskap973265021110100622
¬¬¬¬ Salg av gjenstand kjøpt med eiendomsforbehold mv.11486282425352000523
¬¬¬¬ Annet, bedrageri og utroskap1 11693518162915414841101110554
¬¬¬ Forbrytelse i gjeldsforhold30023664194136530113020
¬¬¬¬ Forsømmelig og uriktig bokførsel211001000010
¬¬¬¬ Annet, forbrytelse i gjeldsforhold29823563194135530112920
¬¬¬ Skadeverk (forbrytelse)14 66511 5873 0789 9241 252389224992815351 048715
¬¬¬¬ Simpelt skadeverk14 03011 1382 8929 5601 18337421471277526925693
¬¬¬¬ Grovt skadeverk63144618536369131284912321
¬¬¬¬ Misbruk av forretningshemmelighet431102000001
¬¬¬ Åger og lykkespill110010000000
¬¬¬ Forbrytelse i sjøfartsforhold2414102111010207
¬¬¬ Heleri og hvitvasking3 3941 1362 2581999877426733851 388415
¬¬¬¬ Simpelt heleri og hvitvasking3 1931 0682 1251994467386533831 268406
¬¬¬¬ Grovt heleri og hvitvasking17451123040740011166
¬¬¬¬ Annet, heleri og hvitvasking2717100143020143
¬¬ Forbrytelse mot legemiddelloven24 5052 86421 6416111 92425970462710 0537 7553 364
¬¬¬ Narkotika, bruk14 55495213 6023858504124666 2595 3081 783
¬¬¬ Narkotika, besittelse8 8751 1187 757818621482720413 6262 3911 535
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot legemiddelloven1 0767942825272046121201685646
¬¬ Forbrytelse mot lov om merverdiavgift2225017202321640121479
¬¬ Forbrytelse mot den militære straffelov142120200001101
¬¬ Forbrytelse mot ligningsloven97812885006059911032247443
¬¬¬ Manglende selvangivelse2432322001841201495514
¬¬¬ Skattesvik695916040345079016740127
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot ligningsloven4014260851006182
¬¬ Forbrytelse mot tolloven215331821594510491257
¬¬¬ Smugling (forbrytelse)196251711173410471176
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot tolloven19811421100281
¬¬ Forbrytelse mot alkoholloven22715151000933
¬¬¬ Omsetting (forbrytelse)532120000101
¬¬¬ Hjemmebrenning (forbrytelse)312010000200
¬¬¬ Annet, forbrytelse mot alkoholloven14311021000632
¬¬ Forbrytelse mot andre lover4 4531 4023 0511529312566331581 0951 152715
¬ Forseelser112 60526 01786 5887 22213 1665 0385912 75763544 20725 27713 712
¬¬ Forseelse mot straffeloven38 69311 58127 1124 6394 9341 8012071 88457610 8906 4197 343
¬¬¬ Skadeverk (forseelse)2 6012 1864151 97214860659419551169
¬¬¬ Naskeri12 8622 77310 0891 227755709821 0533164 0111 3093 400
¬¬¬ Forseelse mot den alminnelige orden og fred10 3442 3567 9882401 82823355320544 1472 2251 242
¬¬¬ Telefonsjikane814299515102135602392299107248
¬¬¬ Sjøfartsforseelse11322910184011463013
¬¬¬ Annet, forseelse mot straffeloven11 9593 9458 0141 0982 050735624121422 4922 6972 271
¬¬ Forseelse mot veitrafikkloven56 82110 97745 8441 8146 2532 6582526824524 93316 1694 015
¬¬¬ Promillekjøring8 3039227 3811857313316516666 201348
¬¬¬ Uten gyldig førerkort13 1851 04412 141056144043260115 2545 3551 261
¬¬¬ Ulovlig hastighet12 0201 81510 205632599516684607 7401 824595
¬¬¬ Personskade3 4841 8771 6071311 39034888931 123247145
¬¬¬ Annet, forseelse mot veitrafikkloven19 8295 31914 5101 0502 8461 3231001223010 1502 5421 666
¬¬ Forseelse mot løsgjengerloven404000000202
¬¬¬ Drukkenskap404000000202
¬¬¬ Ordensforstyrrelse000000000000
¬¬¬ Annet, forseelse mot løsgjengerloven000000000000
¬¬ Forseelse mot politivedtektene4 6863394 347112239695713 228551510
¬¬¬ Demonstrasjon111100010000100
¬¬¬ Urinering1 513541 4591292311201 29242113
¬¬¬ Annet, forseelse mot politivedtektene3 1622842 878101947284511 936499397
¬¬ Forseelse mot lov om merverdiavgift3372631107163102028325
¬¬ Forseelse mot den militære straffelov1239012000072
¬¬ Forseelse mot tolloven2 0003631 6376515211432901 333150145
¬¬¬ Smugling (forseelse)1 4181701 24838505824401 0788581
¬¬¬ Omsetting og besittelse av ufortollet vare19145085100104
¬¬¬ Annet, forseelse mot tolloven5631793842794517502546560
¬¬ Forseelse mot alkoholloven795847113581581515348279
¬¬¬ Omsetting (forseelse)258170611001052
¬¬¬ Hjemmebrenning (forseelse)266200600101072
¬¬¬ Annet, forseelse mot alkoholloven744706743461471415147075
¬¬ Forseelse mot arbeidsmiljøloven4141682461132323011334171
¬¬ Forseelse mot andre lover8 8432 4766 3676891 40630477109112 9521 7751 520