Samfunnsspeilet, 1998/6

Utenlandsadopterte barn sjelden i barnevernet

Publisert:

For en tid tilbake hadde vi en mediedebatt som skapte et inntrykk av at utenlandsadopterte barn var overrepresentert i barnevernet. Dette er ikke korrekt på landsbasis. Bildet er bare riktig når vi ser på tenåringer i barnevernet. Utenlandsadopterte barn under 13 år er swell sjeldne barnevernsklienter.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.6 MB)

Kontakt