Notater 2009/35

Unge som innvandret før skolealder - hvor like er de norskfødte med innvandrerforeldre?

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Unge som innvandret før skolealder - hvor like er de norskfødte med innvandrerforeldre?

Ansvarlig

Kristin Henriksen

Serie og -nummer

Notater 2009/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Befolkning, Innvandrere

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt