Notater 2011/37

Dokumentasjonsrapport

Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad

SSB har i 2011 for første gang gjennomført en undersøkelse blant foreldre til barn som har mottatt hjelpestønad. I denne dokumentasjonsrapporten presenteres en metodisk dokumentasjon av datainnsamlingen.

Det ble trukket et utvalg på 2 000 mødre med barn som var registrert som mottagere av hjelpestønad. Etter fratrekk for avganger, besto bruttoutvalget på 1 997 mødre.

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av postalt spørreskjema i perioden april til juni 2011. I tillegg til ordinær utending, ble det sendt ut én påminnelse uten skjema og deretter én påminnelse med nytt skjema.

I alt svarte 1066 personer på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 53 prosent av bruttoutvalget.

Utvalget har blitt delt inn i grupper etter kjennemerker SSB har registeropplysninger om, blant annet utdannelse og inntekt. Det har blitt funnet signifikante forskjeller i svarprosenten for noen av kjennemerkene. Det har også blitt undersøkt for om frafallet har ført til over- og underrepresentasjon i nettoutvalget i forhold til bruttoutvalget. For kjennemerkene alder, utdannelse, inntekt, sysselsettingsstatus og sosialhjelp ble det oppdaget avvik.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse blant foreldre med barn som har mottatt hjelpestønad. Dokumentasjonsrapport

Ansvarlig

Hilde Eirin Pedersen

Serie og -nummer

Notater 2011/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8184-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8183-9

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt