Notater 2005/16

Uførepensjonisters bakgrunn

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Uførepensjonisters bakgrunn

Ansvarlig

Grete Dahl

Serie og -nummer

Notater 2005/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emne

Trygd og stønad

Antall sider

56

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt