Statistiske analyser 039

Statistikk og historie

Den siste utgaven av Statistiske analyser er viet historisk statistikk og inneholder blant annet artikler om Kristianiakrakket i 1899 og jødeforfølgelsene under den annen verdenskrig. Artiklene er tidligere publisert i Samfunnsspeilet og Økonomiske analyser. (03.01)

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk og historie

Ansvarlig

Espen Søbye

Serie og -nummer

Statistiske analyser 039

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Industri og bergverksdrift, Konjunkturer, Levekår, Forbruk

ISBN (trykt)

82-537-4860-4

ISSN

1892-7521

Antall sider

145

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt