Samfunnsspeilet, 1996/3

Straffede lovbrytere

Stadig flere pådrar seg ny straffereaksjon

Publisert:

Vel halvparten av dem som ble kjent skyldige i forbrytelser i 1987, pådrog seg en ny straffereaksjon i løpet av fem år i frihet. Dette var et betydelig høyere tilbakefall enn i 1950- og 1960-årene. Økningen var størst blant dem som ikke hadde noen, eller bare en, tidligere straffereaksjon. Menn har høyere tilbakefallshyppighet enn kvinner, men forskjellen er mindre enn tidligere.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.4 MB)

Kontakt