Samfunnsspeilet, 1999/5

Stadig færre 60-åringer jobber

Publisert:

Menn mellom 60 og 66 år er stadig sjeldnere å se i arbeidslivet, mens utviklingen for kvinner er motsatt. Et nytt og viktig trekk i utviklingen er at ordningen med avtalefestet pensjon er blitt populær. Kvinner og menn med høyere utdanning er gjennomgående de siste til å pensjonere seg.

Åpne og les artikkelen i PDF (7.3 MB)

Kontakt