Samfunnsspeilet, 1995/3

Sosialhjelpsbruk blant innvandrere

Publisert:

13 prosent av innvandrerne som kom til Norge før 1989 mottok sosialhjelp i 1993, mot 5 prosent av den samlede befolkingen. Sosialhjelpsbruken er særlig høy blant nyankomne flyktninger. Om lag halvparten av flyktningene som kom i 1987-1988 mottok slik hjelp i 1993. Blant innvandrere, som i den øvrige befolkningen, er bruken av sosialhjelp påvirket av forhold som arbeidssituasjon, utdanningsnivå og bosted.

Åpne og les artikkelen i PDF (15.6 MB)

Kontakt