Samfunnsspeilet, 1996/1

Sakker ungdommen akterut?

Publisert:

Mye tyder på at unge marginaliseres på arbeidsmarkedet. Vedvarende høy arbeidsledighet har gjort at ungdom har måttet bære større byrder enn resten av de yrkesaktive: Antallet unge som er yrkesaktive på heltid er sterkt redusert. Flere er også lavlønte. Derimot er det ingen klare tendenser til at ungdom har hatt en dårligere utvikling av bostandard og økonomiske problemer enn andre. Det ser ut til at flere unge er utsatte for vold enn tidligere, og den mentale helsen har utviklet seg mer negativt blant unge menn enn resten av befolkningen.

Åpne og les artikkelen i PDF (2 MB)

Kontakt