Samfunnsspeilet, 1998/2

Funksjonshemmedes levekår 1987-1995

Sakker akterut, tross forbedringer

Publisert:

På de fleste områder har funksjonshemmede dårligere levekår enn nordmenn flest. På noen felter har det vært en forbedring i funksjonshemmedes situasjon fra 1987 til 1995: Flere har fått utdanning og inntektene har økt. Men på de fleste områder har forbedringene vært enda større for den delen av befolkningen som ikke er funksjonshemmet.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.7 MB)

Kontakt