Samfunnsspeilet, 1995/1

Pensjoner utenfor folketrygden stadig viktigere

Publisert:

Folketrygden er fortsatt ryggraden i det norske pensjonssystemet og pensjonsutbetalingene derfra er i stadig vekst. Likevel sank andelen av alderspensjonistenes bruttoinntekt som kom fra folketrygden fra 72 til 65 prosent i perioden 1986 til 1991. Samtidig har pensjoner utenom folketrygden og kapitalinntekter blitt viktigere for pensjonistenes økonomi.

Åpne og les artikkelen i PDF (934 KB)

Kontakt