Notater 2013/35

Dokumentasjon

Økonomisk sosialhjelp

Hovedformålet med notatet er å dokumentere arbeidsprosesser knyttet til statistikken Økonomisk sosialhjelp, og vise til viktige linker på byrånettet (intranett) og på ssb.no (eksternnett), avtaler og hjemler. Det vil også bli benyttet som oppslagsverk for fagområdet.

Hovedformålet med notatet er å dokumentere arbeidsprosesser knyttet til statistikken Økonomisk sosialhjelp, og vise til viktige linker på byrånettet (intranett) og på ssb.no (eksternnett), avtaler og hjemler. Det vil også bli benyttet som oppslagsverk for fagområdet.

Notatet inneholder sentral KOSTRA-informasjon om produksjonsrutiner for skjemaproduksjon, kontroll av datagrunnlag for innrapportering, bearbeiding, og bruk av systemet Faktaarkadmin for publisering av KOSTRA-tall per 15. mars og 15. juni i Statistikkbanken. Det gir også en kort beskrivelse av hvilke tabeller/ figurer som publiseres i Statistisk Årbok, Statistikkbanken og Dagens statistikk (DS).

Fagområdet har en egen KOSTRA-sosialtjenestegruppe som leverer en årlig rapport til Samordningsrådet for KOSTRA og mandat, funksjoner og annen viktig dokumentasjon i tilknytning til dette inngår i dokumentet.

Dokumentet gir ikke en detaljert beskrivelse av revisjonen for de skjemaene som fagområdet omfatter (skjema nr 7 Personell i kommunale sosiale tjenester per 31.12., skjema nr 11 Registreringsskjema for sosialhjelp og skjema nr 12 Stønadssatser økonomisk sosialhjelp per 31.12.).  Bruk av systemer og metoder for revisjon vil bli beskrevet i et eget notat i løpet av 2013.

Notatet gir også en rask oversikt over fagområdet sosialhjelp, integrert systemet for editering og estimering (ISEE) og kommune- stat rapporteringen (KOSTRA) ved hjelp av ulike diagrammer.

Om publikasjonen

Tittel

Økonomisk sosialhjelp. Dokumentasjon

Ansvarlig

Torild-Irene Brakalsvålet

Serie og -nummer

Notater 2013/35

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Trygd og stønad

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8720-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8719-0

Antall sider

49

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt