Samfunnsspeilet, 1994/1

Når gjerningsmannen er en kvinne

Publisert:

Hver tiende person som ble siktet for en forbrytelse i 1992 var kvinne. Kvinner gjør seg oftest skyldig i tyven, narkotikakriminalitet og bedrageri. Det er simpelt tyveri som er kvinnenes tyveriform, mens menn oftest begår grovt tyveri. Forbrytelser begått av kvinner er sannsynligvis mindre grove enn forbrytelser begått av menn, og det er derfor vanskelig å se om kvinner og menn får lik behandling i rettsapparatet.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.5 MB)

Kontakt