Publikasjon

Rapporter 2001/3

Market work, child care and the division of household labour

Adaptations of Norwegian mothers before and after the cash-for-care reform

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen