Levekårsundersøkelsen EU-SILC. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd. Dokumentasjonsnotat

Publisert Tittel Åpne
15. mars 2019 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2018. Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd SammendragPDF (3.9 MB)
21. januar 2016 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2015 Tema: boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd SammendragPDF (2 MB)
11. juni 2013 Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2012; Tema: bolig og boforhold, utsatthet og uro for lovbrudd SammendragPDF (1.9 MB)