Publikasjon

Sosiale og økonomiske studier 063

Levekår blant utenlandske statsborgere 1983

Innhold

Ved utgangen av 1983 var 94 668 utenlandske statsborgere bosatt i Norge, dvs. 2,3 prosent av den totale folkemengden. Det har vært en økning i innvandringen i 60- og 70-årene, etter en nedgang i ti-årene fra 1920 til 1950. I 1920 utgjorde utenlandske statsborgere (63 537 personer i alt) den samme andel av befolkningen som i 1983, mot 0,6 prosent (24 828) i 1960. Personer fra Asia, Afrika, Sør-Amerika samt Sør-Europa (dvs. Tyrkia, Jugoslavia, Hellas, Italia, Spania og Portugal) utgjorde noe under 1/3 (31,5 prosent) av alle utenlandske statsborgere i Norge. Samme andel utgjorde nordboere (personer fra Danmark, Sverige, Finland og Island), mens resten (37 prosent) kom fra Nord-Amerika, Oseania og resten av Europa.

Kontakt