Rapporter 1998/16

Levekår blant ikke-vestlige innvandrere i Norge

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Levekår blant ikke-vestlige innvandrere i Norge

Ansvarlig

Svein Blom

Serie og -nummer

Rapporter 1998/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår

ISBN (trykt)

82-537-4582-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

81

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt