Notater 2000/31

Dokumentasjon og tabellrapport

Levekårsundersøkelsen i Longyearbyen 2000

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelsen i Longyearbyen 2000. Dokumentasjon og tabellrapport

Ansvarlig

Øyvin Kleven

Serie og -nummer

Notater 2000/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for intervjuundersøkelser

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår

Antall sider

155, 20

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt