Samfunnsspeilet, 1999/1

Levekår i et fylke i vekst

Publisert:

Hvert år siden begynnelsen av 1950-årene har det vært flere som har flyttet til enn fra Akershus. Det kan man skjønne: Arbeidsledigheten er lav, inntektene er ganske høye, folk bor bra selv om de betaler mye for det, og Akershusbeboere lever lenger enn nordmenn flest. Men gjennomsnittstallene for fylket skjuler store ulikheter. Den vedvarende veksten skaper pressproblemer, og den såkalte eldrebølgen vil melde seg med tyngde. Fylket lever også i et litt skjevt forhold til Oslo.

Åpne og les artikkelen i PDF (13.4 MB)

Kontakt