Samfunnsspeilet, 1995/1

Levekår i by og land

Publisert:

Enkelte sider ved levekårene er bedre på landsbygda enn i byene. Spesielt gjelder dette miljøforhold, bostandard og kriminalitet. På den annen side er tilbudet av kulturaktiviteter og mange andre tjenester bedre i byene, og arbeidsmarkedet er mer allsidig. De største levekårsforskjellene i Norge finner en imidlertid i Oslo. Opphopingen av levekårsproblemer er høyere i de indre, østlige bydelene av Oslo enn noe annet sted i landet.

Åpne og les artikkelen i PDF (2 MB)

Kontakt