Samfunnsspeilet, 1995/4E

Kulturell livskraft

Publisert:

Innbyggere i lokalsamfunn takler uttynning og avfolkning forskjellig. Denne evnen kalles her kulturell livskraft, og fenomenet blir belyst gjennom forskningsmateriale som er samlet inn i slike lokalsamfunn. Denne typen livskraft skapes av lokale nøkkelpersoner i samhandling med overlokale organisasjoner og myndigheter. De lokalt definerte kvalitetene må få aksept og anerkjennelse av myndigheter som fordeler ressurser. Slik anerkjennelse er med på å skape verdighet og oppmuntrer til handling.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.7 MB)

Kontakt