SSB analyse 2019/04: Bruk av kontantstøtte, 2017

Kontantstøtten er blitt mer populær siden 2012

Publisert:

Artikkelen om kontantstøtten er under omarbeiding pga ny informasjon om datagrunnlaget. 

Kontakt