Notater 2002/55

Innvandrere og trygd

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere og trygd

Ansvarlig

Grete Dahl

Serie og -nummer

Notater 2002/55

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for levekårsstatistikk

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt