Rapporter 1998/07

Får mer fordi de trenger mer?

Innvandrere og sosialhjelp

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Innvandrere og sosialhjelp. Får mer fordi de trenger mer?

Ansvarlige

Eivind Lofthus, Åne Osmunddalen

Serie og -nummer

Rapporter 1998/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Sosiale forhold og kriminalitet, Trygd og stønad

ISBN (trykt)

82-537-4533-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt