Samfunnsspeilet, 1999/3

Innvandrere blir oftere pågrepet

Publisert:

Neer 1 600 utenlandske statsborgere som ble pågrepet i 1998, var uten fast bopel i Norge. Siden vi ikke vet hvor mange utlendinger som besøkte landet, kan vi ikke si om denne gruppen var overrepresentert blant de pågrepne. Overrepresentert var imidlertid bosatte i landet med utenlandsk bakgrunn; både innvandrere og de vi kaller andre med innvandrerbakgrunn.

Åpne og les artikkelen i PDF (6.7 MB)

Kontakt