Egenskapene til samarbeidspartnerne/de medsiktede til personene i utvalget. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen. Prosent og gjennomsnitt

Tilbake til artikkelen

Egenskapene til samarbeidspartnerne/de medsiktede til personene i utvalget. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen. Prosent og gjennomsnitt
  Medsiktede, innvandrere (alle) Medsiktede, innvandrere (før 15 år) Medsiktede, innvandrere (f.o.m. 15 år) Medsiktede, resten av befolkningen
1«Samme innvandringskategori» viser her til at en person med innvandringskategori B (en innvandrer) er siktet for å ha begått kriminalitet sammen med en annen person med innvandringskategori B, eller at en person i det vi kaller «resten av befolkningen» (innvandringskategori A, C, E, F eller G) er siktet for å ha begått kriminalitet sammen med en annen person i «resten av befolkningen».
Motsatt kjønn 11,89 6,76 21,04 20,11
Samme kjønn 88,11 93,24 78,96 79,89
         
Medsiktet yngre 58,94 58,82 57,81 59,25
Medsiktet eldre 41,06 41,18 42,19 40,75
Gjennomsnittlig aldersforskjell i år 0,66 (6,29) 1,00 (4,14) 0,05 (9,35) -0,34 (7,45)
         
Samme innvandringskategori1 43,08 36,84 64,29 92,96
Fra samme region 34,01 26,13 56,80 90,94
Fra samme land 25,23 16,71 47,53 87,49
         
N 25 375 18 009 9 529 289 492

Kontakt