Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbrudd og siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent

Tilbake til artikkelen

Forekomsten av gruppekriminalitet blant alle personer, lovbrudd og siktelser (dvs. deltakelser) i datamaterialet. Innvandrere og resten av befolkningen. Antall og prosent
  Personer Lovbrudd Siktelser
Innvandrere      
Total N 82 182 257 657 265 519
Gruppekriminalitet N 10 770 16 153 24 015
Andel gruppekriminalitet 13,1 %** 6,3 %** 9,0 %**
Resten av befolkningen      
Total N 737 440 3 417 513 3 691 610
Gruppekriminalitet N 140 776 194 083 468 180
Andel gruppekriminalitet 19,1% 5,7% 12,7%

Kontakt