Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimater fra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen

Tilbake til artikkelen

Sammenhengen mellom gruppekriminalitet og antall lovbrudd. Estimater fra lineære regresjonsmodeller uten kontrollvariabler. Innvandrere (totalt og etter alder ved innvandring) og resten av befolkningen
  Antall lovbrudd Øvre kvartil Antall personer
Innvandrere, alle      
Minst ett gruppelovbrudd 6,94** 0,38** 82 182
Andel gruppelovbrudd 1,49** 0,11** 82 182
Innvandrer, før 15 år      
Minst ett gruppelovbrudd 8,03** 0,38** 14 784
Andel gruppelovbrudd 0,42 0,03** 14 784
Innvandrere, f.o.m, 15 år      
Minst ett gruppelovbrudd 5,91** 0,32** 67 389
Andel gruppelovbrudd 0,70** 0,07** 67 389
Resten av befolkningen      
Minst ett gruppelovbrudd 13,34** 0,43** 737 440
Andel gruppelovbrudd 3,08** 0,11** 737 440

Kontakt