Samfunnsspeilet, 2001/2

Innvandrerbarn i barnevernet - oftere hjelp, men færre under omsorg

Publisert:

Det iverksettes oftere barnevernstiltak overfor innvandrerbarn enn til "norske" barn. Særlig gjelder dette andregenerasjonsinnvandrere. Innvandrere mottar oftest tiltak av forebyggende karakter, mens omsorgsovertakelser skjer oftere blant "norske" barn. Også begrunnelser for tiltakene varierer mellom gruppene.

Åpne og les artikkelen i PDF (77 KB)

Kontakt