Andel innsatte med ulike typer levekårsproblemer. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel innsatte med ulike typer levekårsproblemer. Prosent
  Innsatte Referansegruppe
Ikke i arbeid 64 18
Lav utdanning 66 25
Verken eier eller leier bolig 32 4
Økonomiske problemer 55 19
Helseproblemer 21 4
Mangel på sosial kontakt 12 3

Kontakt