Publikasjon

Notater 2000/13

Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Les mer om publikasjonen